– 01 februarie 2011

Începând cu data de 01 februarie 2011, APIA va prelua activitatea desfăşurată de birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă. În acest sens, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol, rentierii se pot prezenta la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură începând cu data de 01 martie 2011. Rentierii agricoli ale căror carnete de rentier au fost vizate de către birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă, în perioada 01.01.2011 – 27.01.2011, rămân valabile, iar renta agricolă viageră va fi plătită de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați A.P.I.A. Centrul Județean Iași la telefonul: 0232.214.212 sau pe e-mail la adresa apia.iasi@apia.org.ro .

– 14 septembrie 2010

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) – Centrul Județean Iași anunţă că situația detaliată a fermierilor beneficiari ai măsurilor de sprijin financiar PNDC zootehnie poate fi accesată pe site-ul propriu al Agenției la adresa http://www.apia.org.ro/buget_national_PNDC.htm .

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați A.P.I.A. Centrul Județean Iași la telefonul: 0232.214.212 sau pe e-mail la adresa apia.iasi@apia.org.ro .

– 11 mai 2010

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Județean Iași reamintește tuturor crescătorilor ieșeni de ovine/caprine că termenul limită pentru depunerea solicitărilor pentru Plata Naţională Directă Complementară pentru sectorul zootehnic este de 31 mai 2010.

În anul 2009 au fost depuse la Iași 1.565 de cereri pentru plățile naționale complementare directe – zootehnie, specia ovine/caprine. În anul 2010 au fost depuse, până în prezent, doar 6 cereri.

Rugăm, pe acestă cale, crescătorii de ovine/caprine din județul Iași, să se prezinte la A.P.I.A. Centrul Județean Iași pentru a depune cereri cât mai repede, în vederea evitării aglomerației excesive din ultima săptămână de depunere a cererilor.

– 26 februarie 2010

Luni, 1 martie, debutează Campania de primire a cererilor de plată pentru schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2010. Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă, fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, în intervalul 1 martie – 17 mai 2010, o singură cerere de plată. Pentru depunerea cererilor de plată în perioada 18 mai – 11 iunie se vor aplica penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 11 iunie 2010, cererea de sprijin nu mai este admisă la calculul plăţii pentru anul în curs.

Beneficiarii măsurilor de sprijin pe suprafaţă pot fi persoanele fizice şi/sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune etc. Dacă proprietarul a dat terenul în arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafaţa respectivă va fi acordat celui care lucrează terenul. La fel ca și ăn anii trecuți, sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare.De asemenea, solicitantul trebuie să respecte Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) pe toată suprafaţa fermei.

Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă cuprind:

Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS)

Plăţi naţionale directe complementare (PNDC):

PNDC 1 culturi în teren arabil;

PNDC 2 in pentru fibră;

PNDC 3 cânepă pentru fibră;

PNDC 4 tutun;

PNDC 5 hamei;

PNDC 6 sfeclă de zahăr.

Schema de plată separată pentru zahăr;

Plăţi tranzitorii pentru tomate destinate procesării;

Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală:

Măsura 211 – Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate;

Măsura 212 – Plăţi compensatorii pentru zonele specific si semnificativ defavorizate din punct de vedere natural;

Măsura 214 – Plăţi de Agro-mediu:

pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală;

pachetul 2 – practici agricole tradiţionale;

pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări;

pachetul 4 – culturi verzi.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la telefon 0232.214.212 sau prin intermediul e-mailului apia.iasi@apia.org.ro

– 15 februarie 2010

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat suma de aproximativ 11,9 milioane euro, reprezentând diferenţa faţă de plata pe suprafaţă acordată în avans pentru campania SAPS 2009, precum şi sprijinul aferent Plăţilor Naţionale Directe Complementare (PNDC). Pentru județul Iași vor beneficia de acești bani, într-o primă fază, 7.399 de fermieri. Reamintim faptul că în perioada octombrie-noiembrie 2009 s-a acordat un avans de 70% din SAPS, în valoare de 209,98 lei pe ha.

Totodată, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a repartizat Centrelor APIA, joi 11 februarie 2010, suma de 8,1 milioane de lei, reprezentând sprijinul financiar acordat pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală, datorat cererilor depuse în perioada octombrie – noiembrie 2009. Pentru județul Iași au fost repartizați 647.499 lei.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la telefon 0232.214.212 sau prin intermediul e-mailului apia.iasi@apia.org.ro

– 26 noiembrie 2009

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) eliberează adeverinţe pentru beneficiarii plăţilor pe suprafaţă care intenţionează să acceseze credite de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia pentru finanţarea capitalului de lucru.Pentru a facilita accesul la credite al fermierilor, pentru activităţile curente, APIA a încheiat convenţii cu 2 bănci, respectiv BRD – Groupe Societe Generale SA şi CEC Bank SA. Convenţiile au fost încheiate între APIA, băncile menţionate şi Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN SA.Potrivit convenţiei, APIA va elibera o adeverinţă prin care confirmă că beneficiarul a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2009 şi că s-au efectuat controalele şi verificările administrative asupra cererii de plată a beneficiarului, conform reglementărilor în vigoare. De asemenea, în adeverinţă se va menţiona suprafaţa determinată pentru plată la data emiterii acesteia pentru schema SAPS, respectiv pentru schema PNDC1, faptul că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii acesteia, precum si că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Totodată, în adeverinţă se va confirma dacă beneficiarul a primit sau nu avansul de 70 % din SAPS. Potrivit convenţiei, banca va acorda, conform reglementărilor sale interne, credite în lei, în vederea finanţării capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente astfel:- în cazul beneficiarilor care au primit avansuri în baza HG nr. 1210/2009, valoarea creditului va fi de 70% din suma cuvenită din PNDC;- în cazul beneficiarilor care nu au primit avans în baza HG nr. 1210/2009, valoarea creditului va fi de 70% din suma cuvenita din SAPS şi PNDC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la telefon 0232.214.212 sau prin intermediul e-mailului apia.iasi@apia.org.ro

– 6 noiembrie 2009

De vineri, 6 noiembrie 2009, APIA Centrul Județean Iași eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Plăţilor Naţionale Directe Complementare (CNDP) în sectorul zootehnic care intenţionează să acceseze credite de la băncile care au încheiat cu Agenţia convenţii pentru finanţarea capitalului de lucru. Adeverinţa confirmă că beneficiarul a depus cererea de plată pentru CNDP pentru anul 2009 şi că au fost efectuate controalele şi verificările administrative. De asemenea, adeverinţa confirmă și numărul de animale eligibile pentru acordarea plăţilor, precum şi faptul că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la telefon 0232.214.212 sau prin intermediul e-mailului apia.iasi@apia.org.ro